ყველას ნახვა

აშშ-ს სახელმწიფო დეპარტამენტის მოულოდნელი და ყველასათვის გამაგონებელი გადაწყვეტილება მიხეილ სააკაშვილთან გადაწყვეტილება... გილოცავთ მიზანი მიღწეულია

აშშ-ს სახელმწიფო დეპარტამენტის მოულოდნელი და ყველასათვის გამაგონებელი გადაწყვეტილება მიხეილ სააკაშვილთან გადაწყვეტილება... გილოცავთ მიზანი მიღწეულია
აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტმა ცოტა ხნის წი ნ 2020 ეყნა  სადაც ვრცლადაა, ხებ. 
ანგარიშში განსაკუთრებული ყურადღება პოლიტიკ ური უფლებების ნაწილში ეთმობა საქართვეang ამე პრეზიდენტს , მიხეილ უმენტში 14-ჯერ არის მოხსენიებული და ქრონოლოგიუ . ღემდე მის მიმართ განხორციელებულჼ ური, დამამცირებელი და ღირსების შემლახავი მოპყ რობის ყველა ფაქტია ასახული.
გთავაზობთ ამონარიდებს ანგარიშიდან:
1 ოქტომბერს მთავრობამ გამოაცხადა; პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ang ნდა. დაუსწრებლად ის იქნა მსჯავრდებულად ცნობილი დ ადაკავებული. დაუსწრებლად განაჩენი მოიცავდdata. .
11 ნოემბერს სახალხო დამცველიang . ამოძიება იუსტიციის სამინისტროსა და სპang პრეზიდენტის სააკაშვილის უფლებეang ფაქტზე N12 საც ყრობილიდან მისი იძულებით N18 პენიტე ნციური დაწესებულებიang ang ტის შემდეგ. 
2021 11 ბის ხელშეუხებლობის უფლება ვიდეოჩანაწეang გასა ჯაროებით, რომელიც ილის იძულებით ყვანას მე-18 დაწესებულებაში, რაც წარმოადგე ნდა დამამცირებელი მოპყრობას.” 
სახელმწიფო აპარატიის ცნობით; . სახალხო დამცველის აპარატი ასევang . ელოს მე -3 პრეზიდენტის ა საკუთარ, . სამართლიანი სასამართლოს უფლება დაკავang პატიმ რობის შემდეგ სამჯერ“. 
19. ნოემბერს ყოფილი პრეზიდენტი რთელობის მძიმე მდგომარეობის გამო სამკang . ალში გადაიყვანეს. გამოჯანმრთელების შემდეგ სააკაშვილი30 დეკემბ N12 აში, სადაც ამ დრომდე რჩება. 
30 დეკემბერს 2022 . მის ნაცვლად დაიგეგმა ორი ცალკეული უწყების შე . მხრიდან უფლებამოსილების გადამეტებასა დაპერ სონალურ მონაცემებს. წინა მანდატისაგან განსხვავებით; ლა სამართალდამცავang ოძიებას უზრუნველყოფდა; ბო უწყებას არ აძლევს უფლებას გამოიძიოს პრang ორ ების მიერ ჩადენილი ზოგიერთang .
რეორგანიზაციის ფარგლებში 2022 წლიang ი დაიგეგმა, მიუხედავად ცი ით დაკისრებუნ რჩებოდა. . ქარეს კენჭისყრა კანონმდებლობის შემოღებით ang მ . .
. ე; . . ანის სასჯელაღსრულების კლინიკაში იძულებით დ აყვანის შესახებ. ინსპექტორის აპარატმა ცოტა ხნის წინ განაცხად ა; ნიტენციურმა სამსახურმა დაარღვია მონაცang ცვის კანონი სააკაშვილის გადაყვანის ამang ივიდეოჩანა წერების გამოქვეყნებით... ...27 " . ების
ფარგლებში. . კურ პატიმრებად განიხილავდნენ. - გარიშში  .
რეკლამა საიტზე
რეკლამა საიტზე
გამოკითხვა
რომელ კატეგორიას მიანიჭებდით უპირატესობას ?
რეკლამა საიტზე
რეკლამა საიტზე
რეკლამა საიტზე
სასწრაფოდ! ექსკლუზიური ინფორმაცია ცნობილია თარითი თუ როდის შეიწყალებენ მიხეილ სააკაშვილს
სასწრაფოდ! ამ წუთებში დააკავეს ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები
ყველსათვის მოულოდნელი და შოკისმომგვრელი ინფორმაცია გახდა ცნობილი ახლახანს
ახლახანს ვრცელდება... გიული ალასანია სასიხარულო ინფორმაციას ავრცელებს
სასწრაფოდ! ელისო კილაძე სკანდალურ ფოტომასალას აქვეყნებს (იხ. ფოტო)
რეკლამა საიტზე
კორონავირუსი
ხალხური მედიცინა
სასწრაფოდ! ექსკლუზიური ინფორმაცია ცნობილია თარითი თუ როდის შეიწყალებენ მიხეილ სააკაშვილს
სასწრაფოდ! ამ წუთებში დააკავეს ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები
ყველსათვის მოულოდნელი და შოკისმომგვრელი ინფორმაცია გახდა ცნობილი ახლახანს
ახლახანს ვრცელდება... გიული ალასანია სასიხარულო ინფორმაციას ავრცელებს
სასწრაფოდ! ელისო კილაძე სკანდალურ ფოტომასალას აქვეყნებს (იხ. ფოტო)
რეკლამა საიტზე